سر فصل دروس پرستاری
سر فصل دروس پرستاری از ورودی 1401 به بعد
آرایش دروس پرستاری( 1)
آرایش دروس پرستاری(1)
آرایش دروس پرستاری (2)
آرایش دروس پرستاری (2)
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات