برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س)

2124.mp3 برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س)

ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر شنبه؛ مورخ 1403/2/2 در دانشکده پرستاری بروجرد برگزار گردید.

کلمات کلیدی
مهندس صناعی
فیلمبردار/ تدوین کننده

مهندس صناعی

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات