خانم دکتر فاطمه گودرزی      رئیس دانشکده 
خانم سحر ذوالنوری             معاونت آموزشی دانشکده 
آقای مهدی سیف                مسئول EDO
آقای حسن شاهسواران        کارشناس EDO
خانم فاطمه یاراحمدی          عضو حقیقی کمیته 
خانم کبری رشیدی              عضو حقیقی کمیته 
آقای هیوا محمدی              عضو حقیقی کمیته 
خانم سعیده الماسی           عضو حقیقی کمیته 
خانم زهره حجتی              عضو حقیقی کمیته 
خانم حدیث گودرزی           عضو حقیقی کمیته

 

هدف:

شناسایی و ارتقاء توانمندی و مهارت دانشجویان مستعد و شکوفایی استعدادهای بالقوه انان جهت

دستیابی به بهترین جایگاه علمی و حرفه ای در آینده

 

فعالیت های مورد انتظار:

1.     همکاری با واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه در جهت شناسایی وحمایت از

دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه های وزارتی در راستای شکوفایی هرچه

بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان

2.     شناسایی وتکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده ومعرفی انان به

EDC کمیته استعداد درخشان

3.     فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای

درخشان براساس مصوبات موجود ارائه گزارش عملکرد وارزیابی اقدامات انجام شده

4.     همکاری جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی وکلاسهای تقویتی برای دانشجویان

استعداد درخشان

5.     معرفی دانشجویان فارغ التحصیل برتر هر ورودی جهت استفاده از سهمیه استعدادهای

درخشان به مقاطع بالاتر

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات