نام نام خانوادگی

نوع استخدام

مرتبه علمی 

cv

دکتر فاطمه گودرزی

پیمانی تمام وقت جغرافیایی

دانشیار

FA EN

 

سحر ذوالنوری

 

 

پیمانی تمام وقت جغرافیایی

 

 

مربی

 

FA  EN 

کبری رشیدی

 

پیمانی تمام وقت جغرافیایی

 

مربی

 

 

 

FA  EN

 

 

 

 

هیوا محمدی

 

 

پیمانی تمام وقت جغرافیایی

 

 

مربی

 

FA  EN

سعیده الماسی

پیمانی تمام وقت جغرافیایی مربی

FA  EN

  فاطمه یاراحمدی  

 

پیمانی تمام وقت جغرافیایی

 

 

مربی

 

FA EN

حدیث گودرزی

 طرح تعهد خدمت  مربی  FA  EN

مهدی سیف

 طرح تعهد خدمت  مربی FA  EN   

زهره حجتی

 طرح تعهد خدمت  مربی FA    EN
نگین کردستانی  طرح تعهد خدمت  مربی  FA  EN

دریا اسماعیل بیگی

 طرح تعهد خدمت  مربی  FA  EN

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات