انجمن علمی پرستاری:
دبیر:خانم فائزه قهرمانی


اهداف:
.ایجاد زمینه مناسب جهت تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
.شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز
.تشکیل کارگاه های تخصصی
.کمک در به روز کردن علمی دانشجویان از طریق دریافت و انتقال آخرین دستاوردهای موثر علمی
.تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های آموزشی
.برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره های و کنفرانس ها و مسابقات علمی

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات