به طور کلی هدف خدمات راهنمایی و مشاوره این است که به دانشجویان کمک کند ، از قرار گرفتن در مسیرهایی که موجب تباهی توانمندی ها ، استعدادها و شخصیت او می شود جلوگیری نماید. دانشجویان عزیز ما از سرمایه های معنوی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند که آسیب رسیدن به هر یک موجب تباهی بزرگی برای اکنون و آینده جامعه خواهد بود. لذا برای مرکز مشاوره دانشجویان از اهمیت ویژه ایی برخوردار هستند و تلاش این مرکز بر این است که هیچ دانشجویی در زندگی تحصیلی ، خانوادگی ، فردی ، اجتماعی و معنوی خود دچار چالش های خطرناک نشود و چنانچه در این راستا گرفتار مشکلاتی گردید از مشاور به عنوان یک منبع حمایتی کمک گیرد.

به طور کلی اهداف این مرکز عبارتند از :

·        رشد سلامت روحی و روانی دانشجویان

·        رشد و شکوفایی استعداد دانشجویان

·        پیشگیری از مسائل و مشکلات عاطفی و رفتاری

·        ارتقاء سطح کیفی و کمی بهداشت روانی دانشجویان

·        افزایش رضایتمندی دانشجویان و پرسنل دانشکده از فعالیت های مرکز مشاوره و راهنمایی

·        کاهش مشکلات رفتاری دانشجویان مثل افسردگی ، اضطراب و .......

·        افزایش زمینه استفاده دانشجویان از خدمات مرکز مشاوره

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات