نیمسال دوم 1403-1402 ورودی 99 ورودی 1400 ورودی 1401 ورودی 1402

نیمسال اول 1403-1402

ورودی 99 ورودی 1400 ورودی 1401  

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

نیمسال دوم 97-96

ورودی 93 ورودی 94 ورودی 95  

نیمسال اول 97-96

ورودی 92 ورودی 93 ورودی 94  

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات