آقای ابوالفضل معظمی
خانم زهرا علیاری
فعالیت ها:
. جذب، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب
. آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه های انقالب اسلامی و دفاع مقدس
. برگزاری دوره ها، اردوها و کلاس های فرهنگی، علمی و دفاعی
. برگزاری یادواره ها، همایش ها، جشنوارهها و مسابقات
. انتشار نشریات و جزوات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب و دستورالعمل های ذیربط

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات