آدرس: لرستان، بروجرد، میدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت، خیابان امیرکبیر ،دانشکده پرستاری بروجرد

دانشکده 06642507733
دور نگار 06642507733
کد پستی 6818611111
ایمیل دانشکده nurselib_brj@lums.ac.ir  
  ایمیل کتابخانه libnursing90@gmail.com
ایمیل کتابدار kalhor_M@yahoo.com 
تلگرام daneshkadehparastariborujerd@
داخلی  
امور اداری 106
فناوری اطلاعات IT 123
امور مالی 120
 کتابخانه
122
واحد پژوهش 108
 واحد آموزش 103
 امور دانشجویی 121
امور فرهنگی 124
 پشتیبانی 110
 پراتیک 113
نگهبانی 101

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات