• . تهیه و اجرای طرح های فرهنگی با کمک مجموعه های دانشجویی
  • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهاد های فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور
  • تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت  قرآن کریم
  • تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های هنری ، اردوها ، جشنواره ها و کارگاه ها ی آموزشی
  • برگزاری مراسمات و مناسبتها شامل :جشن و اعیاد مذهبی مراسم دعا و بزرگداشت مناسبتها و ...
  • برگزاری مراسمات دانشجویی شامل: مراسم معارفه جدید الورود ها ،جشن روز دانشجو و انتخاب و تشویق دانشجویان نمونه ،جشن فارغ التحصیلی دانشجویان و ...
  • برگزاری نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ
  • برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی
  • تهیه بروشور های فرهنگی برای مناسبتها در زمینه های حجاب و عفاف

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات