عمده خدمات مرکز مشاوره در زمینه پیشگیری و فعالیت های آموزشی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی است که نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان دارند و بعنوان مهمترین اقدام در زمینه پیشگیری محسوب می شوند .

فعالیت های مرکز مشاوره دانشکده عبارتند از :

1-  فعالیت های آموزشی در زمینه ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانشناختی و برگزاری گردهمایی و کارگاه های آموزشی از جمله آموزش مهارت های زندگی ، کارگاه های پیشگیری از سوء مصرف مواد ، روابط قبل از ازدواج و مهارت های مطالعه و یادگیری

2-  مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی از جمله تشخیص و درمان اختلالات رفتاری و عاطفی و روان شناختی مراجعین

3-    فعالیت انتشاراتی مثل تهیه کتابچه و پمفلت آموزشی پیرامون بهداشت و سلامت روان

4-    اجرای انواع تست های هوشی و شخصیتی استاندارد

5-    اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدید الورود CCSMI&II ) (

6-  بررسی کارنامه تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی

7-  حضور در دانشکده و خوابگاه جهت بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه و آشنایی دانشجویان با سبک زندگی خانوادگی

8-  توصیه هایی در خصوص برخی مسائل و مشکلات روزمره از جمله اضطراب امتحان ، افسردگی ، وسواس ، شیوه های تمرکز حواس ، بهداشت خواب ، گوشه گیری و انزوا ، احساس تنهایی و سرخوردگی ، عدم تحمل دیگران ، مشکلات دوری از خانواده ، عدم سازگاری با هم اتاقی ، عدم انگیزه در مطالعه و درس خواندن ، مشکلات یادگیری و  ........

9-    ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و مؤسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو

پایش تلفنی دوران کرونا

پیوست 1

پیوست 2

تست سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات