نام و نام خانوادگی: زهره حجتی

سمت/ مدرک تحصیلی: مسئول آموزش بالین و پراتیک/ کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی-جراحی

ایمیل: Zohreh.Hojati1992@gmail.com

تلفن: 06642507733  داخلی 113

        شرح وظایف مسئول آموزش بالین و پراتیک

  •           هماهنگی برنامه آموزش بالینی با ریاست، معاونت آموزشی، مدیرگروه دانشکده و سایر دانشکده ها و ارسال برنامه     آموزش بالینی برای شبکه بهداشت و درمان، مراکز بهداشتی درمانی و سایر دانشکده ها

ü           برگزاری جلسه با مسئولین پرستاری مراکز بهداشتی درمانی با هدف برقراری و حفظ تعاملات متقابل آموزش و بالین، طرح و پیگیری مسائل مربیان بالینی و فراگیران و ارتقای کیفیت آموزشی

ü             واگذاری کارآموزی ها به مربیان خارج از دانشکده و ارزیابی عملکرد مربیان جدید الورود

ü            بازدید مکرر از مراکز آموزشی – درمانی همراه با معاونت محترم آموزشی و مدیر گروه پرستاری

ü            نظارت مستمر  بر کارآموزی های  بخش های مختلف در مراکز بهداشتی درمانی در سطح شهرستان

ü            تدوین گزارش مربوط به وضعیت آموزش بالینی دانشکده و ارائه به مسئولین در پایان نیمسال تحصیلی

ü             تعیین و هماهنگی تعداد سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز برای تمامی واحدهای کارآموزی

ü            انجام برنامه ریزی های خاص جهت دانشجویان میهمان با دانشجویانی که به دلایلی با برنامه کلی هماهنگ نیستند.

ü             جمع آوری و محاسبه نمرات کاراموزی ها و ثبت نمرات در سامانه هم آوا

ü             صدور گواهی آموزشی برای مربیان بالینی جهت ارزشیابی سالانه

ü             تهیه لیست دانشجویان برای انجام آزمایش تیتر انتی بادی و هماهنگی های لازم جهت تزریق واکسن هپاتیتB

ü             تهیه لیست دانشجویان برای انجام واکسیناسیون کرونا

ü              بازدید هفتگی کارشناس آموزش بالین از تمامی رختکن ها، نظافت رختکن ها، اتاق مربیان و کمدها

ü            تهیه لیست و پیگیری خریداری تجهیزات و اقلام مصرفی مورد نیاز واحدهای کارآموزی برای مربیان بالینی و    دانشجویان و تحویل به آنها

ü             تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان در واحد پراتیک

ü            انجام هماهنگی های لازم در برگزاری آزمون OSCE و چیدمان ایستگاهها

ü           آماده نمودن واحد پراتیک جهت کارگاه های مهارت های بالینی و کلاس های روزانه و چیدمان وسایل متناسب با نوع  کارگاه و کلاس

ü            حفظ و نگهداری اصولی تجهیزات و مانکنهای آموزشی و نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل و تجهیزات واحد پراتیک

ü          پیگیری تعمیر خرابی مانکنها و تجهیزات آموزشی به لحاظ استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه ها و پیگیری    کارهای تاسیساتی و خدماتی واحد

ü            هماهنگی با شرکتهای نماینده فروش تجهیزات و مانکنهای آموزشی به جهت انجام پروسه خرید و یا تعمیر مانکنها و راه اندازی مانکنهای تازه خریداری شده

ü            هماهنگی در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و بازپس گرفتن وسایل

ü           تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز و کمبودهای اقلام مصرفی و آموزشی مورد نیاز مرکز و پیگیری تهیه، خرید و تحویل آنها

ü            انجام هماهنگی های لازم با کارخانجات، مدارس، مراکز بهداشت شهری و روستایی و خانه ی بهداشت، سرای سالمندان و ... جهت انجام کارآموزی بهداشت سلامت فرد، خانواده و محیط و کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت فرد و خانواده و محیط

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات