نام و نام خانوادگی:خاطره گودرزی

سمت: مسئـول آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری زیر گروه داخلی جراحی

تلفن: 42507733 داخلی 103

مبایل: 09354314667

ایمیل : kgoodarzi53@gmail.com

شـرح وظـایـف:

1-  نام‌نویسی، تشکیل و تکمیل پرونده و رفع نواقص
2- برنامه ریزی دروس هر ترم و هماهنگی با اساتید
3- راهنمایی دانشجویان در زمان انتخاب واحد
4- انجام انتخاب واحد به صورت گروهی در زمان نیاز
5- استخراج وتهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها
6- ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش: درس- استاد زمان و مکان تشکیل کلاس- ظرفیت- اصلاح در صورت لزوم
7- حذف دروس غیر معتبر دانشجویان پس از انتخاب واحد (حداکثر ظرف یک هفته) وتأیید انتخاب واحد دانشجویان
8-  ارسال برنامه درسی اساتید در ابتدای هر ترم
9- ارسال برنامه امتحانی اساتید در پایان هر ترم
10- تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به اساتید در ابتدای هر نیمسال
11-  اصلاح برنامه گروه در سیستم در موارد لزوم
12-  مدیریت برنامه‌ی آموزشی رشته در زمان حذف و اضافه
13-  حذف دروس غیر معتبر دانشجو
14- تأیید حذف و اضافه دانشجو (پس از بررسی درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی)
15- ثبت‌نام دانشجویان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفیت
16- دریافت لیستهای حضور و غیاب از امور اساتید جهت حذف اضطراری و اعلام اسامی محرومین هر درس
17- اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات
18-  بررسی کلی و اصلاح موارد لازم دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و تأیید نهایی آنها در زمان اعلام‌شده در تقویم آموزشی
19- تهیه لیست نمرات جهت برگزاری امتحانات (حضور و غیاب و اعلام نمره)
20- اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی و ثبت نمره‌ 50/0 در لیست نمرات قبل از برگزاری امتحان
21- تهیه فهرست دانشجویان مهمان و اضافه نمودن اسامی آنها در لیست هردرس
22-  تعیین شماره صندلی هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقایقی قبل از امتحان
23-  حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات
24- ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی
25- دریافت لیست نمره از اساتید در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان)

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات