نام و نام خانوادگی:       عاطفه صناعی

سمت:                          مسئول فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی:             کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار

شرح وظایف:

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های سالن آزمون

پشتیبانی شبکه سایت

پشتیبانی کلاس های مجازی دانشکده پزشکی

انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات