مسئول دفتر ریاست :سیده الهه سیاسی تربتی

شرح وظایف:

  • ارجاع به موقع نامه ها به ریاست
  • هماهنگی با موقع کمیته ها و جسات مختلف درون دانشکده
  • تنظیم ملاقات عمومی دانشجویان با ریاست و معاونین مختلف
  • هماهنگی اداری بین واحد های ریاست و پشتیبانی و حراست
  • تعیین و برنامه ریزی قرار ملاقات با ریاست دانشگاه
  • برنامه ریزی جلسات ریاست دانشگاه
  • برنامه ریزی جلسات قائم مقام ریاست دانشگاه
  • پاسخگوئی تلفنی وحضوری به مراجعین محترم
  • تهیه وتنظیم مکاتبات ریاست دانشگاه
  • پیگیری مکاتبات انجام شده حسب الامر ریاست دانشگاه

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات