دانشکده پرستاری بروجرد با برخوردار از نیروی انسانی متخصص ،متعهد و کارآمد در رشته پرستاری رسالت دارد که با بکارگیری فن آوری روز در زمینه های آموزش پژوهش،مدیریت و مراقبت بالینی ،نیروی انسانی سالم ،شایسته ،متعهدو اخلاقی تربیت نماید .در این راستا ،با عنایت به فضل خداوند،حمایت مسئولین محترم ،همدلی و پشتیبانی اساتید ،کارکنان ودانشجویان عزیز ایجاد بستری مناسب در محیط آموزشی و بالینی و رشد مهارتهای شغلی ،ایجاد فرصت های ارتقاء و توانمندسازی همکاران ،احداث ساختمان جدید دانشکده و افزایش رشته های تحصیلی بویژه تحصیلات تکمیلی را در دستور کار خود قرار داده تا درنهایت با تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بروجرد بتوان در تامین نیازهای سلامت مردم منطقه و ارتقاء آن نقش موثرتری ایفا کرد.  

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات