دبیر:خانم زهرا پاپی
اهداف:
. تالش در جهت زمینه سازی فرهنگی ظهور امام زمان (عج)
. ایجاد و تعمق باورها و نگرش های دینی در مخاطبین
. ترویج فرهنگ عملی و عینی انتظار
. ارتباط گیری مستمر با فعالین تشکل های مرتبط با مقوله مهدویت و رصد وآسیب شناسی و جهت دهی فعالیت های مهدوی
. برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی با اولویت اعضای کانون
. دریافت لوح از طرف نهاد رهبری برای دانشجویان فعال

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات