اعضاء کمیته :

محمد سوری
الناز نظامی
فاطمه علیخانی
محمدحسن ولیپوری گودرزی
نرگس آزمایش 
مرضیه ورمزیار
مرضیه جهان آرا
علی حسینی
نرگس جهان آرا
زینب دارابی
سجاد خسروی
مبینا رحیم زاد
نجمه دشتی
فاطمه نعمتی
امیر حسین حیدری جو
یاسمن بابایی
آذین امجدی
نگار یاراحمدی
زهرا گودرزی معظمی
امیر صالح غیاثوند
علی حاج ابراهیمی
 

 

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات