نیمسال  اول تحصیلی 1402-1401  نیمسال دوم تحصیلی 1402-1401 نیمسال  اول تحصیلی 1403-1402 نیمسال  دوم تحصیلی 1403-1402
ورودی 1400  ورودی ش1400 ورودی 1400  
    ورودی  

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات