دانشکده پرستاری بروجرد

معرفی

دانشکده پرستاری بروجرد
دانشکده پرستاری بروجرد

دانشکده پرستاری بروجرد

اين دانشكده از سال 1390 با اخذ مجوز از شوراي گسترش دانشگاه علوم پزشكي كشور با پذيرش 21 دانشجو در رشته پرستاري مقطع كارشناسي پيوسته شروع به كار نموده است.

سوالات متداول

دانشکده پرستاری بروجرد کجا واقع شده ؟

بروجرد، ميدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت،  ابتدای خيابان اميركبير ،دانشكده پرستاری بروجرد

تلفن :42507744-42507733     کد پستی :6918611111

offer
انتقادات
و
پیشنهادات